Aan-Afmelden lid

Lid worden van VV Born!
Interesse in voetbal? Proeftrainen kan altijd en verplicht je tot niets.
Voor info kun je contact opnemen met Ralph Cox, 06 -15000458 of John Janssens, 0621253048. Ben je na de proeftraining enthousiast dan kunnen je ouders je als lid aanmelden.

Als je lid wil worden van voetbalvereniging Born, dan kun je dit doen door onderstaand aanmeldingsformulier te downloaden en volledig ingevuld te mailen naar ledenadministratie@vvborn.nl of aanmelden@vvborn.nl of afleveren/bezorgen bij onderstaande adressen. Na ontvangst  zal alles worden verwerkt en krijg je de nodige info toegestuurd.

Informatie voor senioren spelers bij vv Born:
U kunt contact opnemen met Drik Heffels: 06-21554771 

Informatie voor nieuwe jeugdspelers bij vv Born:
Ben je geboren tussen 2002 en 2009 (JO13-15-17-19): contactpersoon: Raymond Eberson: 06-55387547

Ben je geboren na 2010 (JO5 t/m JO11): contactpersoon Youri van der Land: 06-53510903

Contributieoverzicht VV Born 2019 - 2020  
Senioren   (11tal)                                               € 152,50 (jaar) | € 76,25 (halfjaar) 
Dames (7tal)                                                       €   65,00 (jaar) | € 32,50 (halfjaar)
Junioren: Teams: JO19, JO17, JO 15, JO 14  €   95,00 (jaar) | € 47,50 (halfjaar) 
Pupillen: Teams: JO9 t/m JO13                       €   80,00 (jaar) | € 40,00 (halfjaar) 
Mini pupillen: Teams JO8, JO 7 en JO6          €   80,00 (jaar) | € 40,00 (halfjaar)
Bambino:JO 5   (vanaf 1-1-2017 en jonger)      €   50,00 (jaar)|  € 25,00 (halfjaar)  
Donateurs € 40,00
Kaderleden/vrijwilligers € 0,00
Inschrijfgeld Ieder nieuw lid betaalt eenmalig € 7,50 aan inschrijfgeld.

Automatisch incasso Contributiebetaling kan uitsluitend middels automatisch incasso waarbij betaling in twee termijnen mogelijk is. Wij verzoeken u de vereniging hiervoor te machtigen. Voor jeugdleden die niet beschikken over een ‘eigen rekening’ is het verzoek de rekening van de betreffende ouders/verzorgers te vermelden. Incassering vindt in de regel plaats in augustus en januari van enig kalenderjaar. 

Rekeningnummer vv Born: IBAN: NL59RABO0108300463 tnv Voetbalvereniging Born

Korting op contributie

Voor actieve (spelende) leden met daarnaast een vrijwilligersfunctie (zonder verdere vergoeding) wordt een korting op de contributie van 50% verleend. Verder wordt voor elk tweede kind, tot het achttiende levensjaar, een korting van 20% en voor elk derde kind, tot het achttiende levensjaar, een korting van 30% toegepast.

Restitutie contributie

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van enig kalenderjaar. Te veel betaalde contributie wordt uitsluitend terugbetaald indien het lidmaatschap tijdig en conform het gestelde onder ‘Afmelden’ wordt beëindigd. Dus wanneer de contributie voor een heel jaar vooruit betaald is, kan hooguit de helft terugbetaald worden en bij afmelding ná de ‘winterstop’ vindt dus géén restitutie plaats.

Vrijwilligersborg

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van enig kalenderjaar. Ieder jaar brengen we bij de leden €25 in rekening voor de vrijwilligersborg in rekening. Ieder lid (of indien jeugdige leden de ouders) dient een taak te verrichten waarmee het bedrag terugverdiend wordt. We doen het om de vereniging draaiende te houden en niet om er aan over te houden. Bij het kopje vrijwilligersborg op deze website vind u meer informatie.

Download het aanmeldingsformulier 2021-2022. Het aanmeldingsformulier kan pas worden verwerkt middels het volledig invullen, ondertekenen en inleveren van het aanmeldingsformulier vergezeld van kopie paspoort/id/rijbewijs..

Een lidmaatschap kan ingaan op elke willekeurige dag van een kalendermaand en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Een lidmaatschap eindigt na schriftelijke afmelding indien aan alle contributieverplichtingen is voldaan (zie 'Afmelden als lid').

Afmelden als lid Het lidmaatschap kan slechts beëindigd worden (zonder verdere contributieverplichting) indien de schriftelijke opzegging voor 15 juni of voor 1 december van enig kalenderjaar ontvangen is. In alle andere gevallen blijft de contributieplicht (minimaal half jaar) bestaan alsmede het lidmaatschap van vereniging en KNVB. Afmelden kan digitaal worden gedaan middels afmelden@vvborn.nl. Een schriftelijke afmelding kan worden afgegeven/bezorgd bij onze ledenadministratie op Karensstraat 25, 6121 ZB Born.  Jaarlijks komt het weer voor dat leden zich niet via de officiële weg afmelden bij de vereniging. De leden melden zich wel keurig af bij de leider, trainer of een bestuurslid. Hierbij wordt vergeten om zich ook schriftelijk af te melden bij de ledenadministratie. Hierdoor wordt er door de vereniging onnodig kosten gemaakt. Daarnaast  wordt dan ook de contributie van dit lid ingehouden. Dit zorgt voor vervelende verrassingen bij beide partijen.

Info jeugd Ralph Kox, Omstraat 50 6121 LM  Born 06-15000458 Email: Ralph.kox@gmail.com
Aanmelden: Roland Leurs Karensstraat 25, 6121 ZB  Born, T:+31(0)6-44026958 en via ledenadministratie@vvborn.nl 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!